Symbole i jednostki

11
a) bez płaskich powierzchni stykowych.
11
b) z płaskimi powierzchniami stykowymi.
SymbolJednostkaOznaczenie
DemmŚrednica zewnętrzna
DimmŚrednica wewnętrzna
DwmmŚrednica u nasady szczelin w sprężynie talerzowej
D0mmŚrednica w środku obrotu
EN/mm2Moduł sprężystości wzdłużnej
FNSiła sprężyny dla pojedynczej sprężyny
F1, F2, F3NSiła sprężyny dla ugięć s1, s2, s3
FcNObliczeniowa siła sprężyny dla jednej sprężyny w stanie płaskim
FgesNSiła sprężyny dla zestawu lub stosu sprężyn
Δ FNSiła utracona w wyniku odkształcenia trwałego
K1, K2, K3, K4Stałe do obliczeń (patrz rozdział 1)
L0mmDługość stosu lub zestawu sprężyn bez obciążenia
L1, L2, L3mmDługość obciążonego stosu lub zestawu sprężyn dla sił F1, F2, F3
LcmmObliczeniowa długość stosu lub zestawu sprężyn w stanie płaskim
NLiczba cykli przed wystąpieniem uszkodzenia
RN/mmUgięcie właściwe sprężyny
WN/mmPraca sprężyny
SymbolJednostkaOznaczenie
h0mmWysokość stożka pojedynczej nieobciążonej sprężyny (obliczona jako h0 = I0 – t)
h0′mmWysokość stożka nieobciążonej sprężyny o zmniejszonej grubości t’ (i płaskimi powierzchniami stykowymi, obliczona jako h0′ = I0 – t’)
iLiczba pojedynczych sprężyn lub zestawów ułożonych w seriach w stosie
I0mmWysokość pojedynczej nieobciążonej sprężyny
nLiczba sprężyn równoległych w zestawie
smmUgięcie pojedynczej sprężyny
s1, s2, s3mmUgięcia przy obciążeniach F1, F2, F3
sgesmmUgięcie zestawu lub stosu sprężyn
tmmGrubość materiału
t’mmZmniejszona grubość sprężyny dla sprężyn z płaskimi powierzchniami stykowymi (grupa 3)
wM, wRWspółczynniki tarcia
δ = De/DiStosunek średnic
μLiczba Poissona (dla stali sprężynowej = 0,3)
σN/mm2Naprężenie obliczeniowe
σOM, σI, σII, σIII, σIVN/mm2 Naprężenie obliczeniowe w punktach OM, I, II, III i IV wg rys. 1
σoN/mm2Obliczeniowe maksymalne naprężenie dla sprężyn z obciążeniami dynamicznymi
σuN/mm2Obliczeniowe minimalne naprężenie dla sprężyn z obciążeniami dynamicznymi
σhN/mm2Zakres naprężeń dla skoku roboczego sprężyn obciążanych dynamicznie
σ0N/mm2Maksymalne naprężenie dla wytrzymałości na zmęczenie
σUN/mm2Minimalne naprężenie dla wytrzymałości na zmęczenie
σH = σ0 – σUN/mm2Dopuszczalny zakres naprężeń dla wytrzymałości na zmęczenie