Symbole i jednostki

11
a) bez płaskich powierzchni stykowych.
11
b) z płaskimi powierzchniami stykowymi.
Symbol Jednostka Oznaczenie
De mm Średnica zewnętrzna
Di mm Średnica wewnętrzna
Dw mm Średnica u nasady szczelin w sprężynie talerzowej
D0 mm Średnica w środku obrotu
E N/mm2 Moduł sprężystości wzdłużnej
F N Siła sprężyny dla pojedynczej sprężyny
F1, F2, F3 N Siła sprężyny dla ugięć s1, s2, s3
Fc N Obliczeniowa siła sprężyny dla jednej sprężyny w stanie płaskim
Fges N Siła sprężyny dla zestawu lub stosu sprężyn
Δ F N Siła utracona w wyniku odkształcenia trwałego
K1, K2, K3, K4 Stałe do obliczeń (patrz rozdział 1)
L0 mm Długość stosu lub zestawu sprężyn bez obciążenia
L1, L2, L3 mm Długość obciążonego stosu lub zestawu sprężyn dla sił F1, F2, F3
Lc mm Obliczeniowa długość stosu lub zestawu sprężyn w stanie płaskim
N Liczba cykli przed wystąpieniem uszkodzenia
R N/mm Ugięcie właściwe sprężyny
W N/mm Praca sprężyny
Symbol Jednostka Oznaczenie
h0 mm Wysokość stożka pojedynczej nieobciążonej sprężyny (obliczona jako h0 = I0 – t)
h0′ mm Wysokość stożka nieobciążonej sprężyny o zmniejszonej grubości t’ (i płaskimi powierzchniami stykowymi, obliczona jako h0′ = I0 – t’)
i Liczba pojedynczych sprężyn lub zestawów ułożonych w seriach w stosie
I0 mm Wysokość pojedynczej nieobciążonej sprężyny
n Liczba sprężyn równoległych w zestawie
s mm Ugięcie pojedynczej sprężyny
s1, s2, s3 mm Ugięcia przy obciążeniach F1, F2, F3
sges mm Ugięcie zestawu lub stosu sprężyn
t mm Grubość materiału
t’ mm Zmniejszona grubość sprężyny dla sprężyn z płaskimi powierzchniami stykowymi (grupa 3)
wM, wR Współczynniki tarcia
δ = De/Di Stosunek średnic
μ Liczba Poissona (dla stali sprężynowej = 0,3)
σ N/mm2 Naprężenie obliczeniowe
σOM, σI, σII, σIII, σIV N/mm2 Naprężenie obliczeniowe w punktach OM, I, II, III i IV wg rys. 1
σo N/mm2 Obliczeniowe maksymalne naprężenie dla sprężyn z obciążeniami dynamicznymi
σu N/mm2 Obliczeniowe minimalne naprężenie dla sprężyn z obciążeniami dynamicznymi
σh N/mm2 Zakres naprężeń dla skoku roboczego sprężyn obciążanych dynamicznie
σ0 N/mm2 Maksymalne naprężenie dla wytrzymałości na zmęczenie
σU N/mm2 Minimalne naprężenie dla wytrzymałości na zmęczenie
σH = σ0 – σU N/mm2 Dopuszczalny zakres naprężeń dla wytrzymałości na zmęczenie