Klasyfikacja według grup

Szeroki zakres wymiarowy, w jakim wytwarzane są sprężyny talerzowe, wymaga zastosowania bardzo różnych metod produkcyjnych. Obejmują one zarówno zwykłe tłoczenie, jak i tłoczenie z dodatkową obróbką aż po kucie na gorąco i walcowanie pierścieni dla uzyskania ostatecznego kształtu.

Norma DIN 2093 wyróżnia 3 grupy produkcyjne:

Grupa 1: Grubości t mniejsze niż 1,25 mm

Grupa 2: Grubości t od 1,25 mm do 6 mm

Grupa 3: Grubości t większe niż 6 do 14 mm

Wszystkie sprężyny talerzowe zgodnie z norma DIN 2093 wykonywane stosownie do tych wymagań. Jeśli produkcja jest możliwa lub nie uzgodniono innej metody produkcyjnej, do odpowiednich grup przypisywane są również specjalne rozmiary.