Strona główna

Sprężyny talerzowe DIN 2093

 

Sprężyny talerzowe to elementy typu podkładkowego o kształcie stożkowym, zaprojektowane do obciążania osiowego. To, co wyróżnia sprężyny talerzowe to fakt, że – na podstawie ustandaryzowanych obliczeń normy DIN 2093 – przy określonym obciążeniu można przewidzieć ich ugięcie i określić minimalną żywotność. Sprężyny talerzowe można obciążać statycznie w sposób ciągły lub przerywany oraz dynamicznie poddając je ciągłym obciążeniom cyklicznym. Ponadto można stosować je pojedynczo lub w większej liczbie, ułożone w pakiet równoległy lub szeregowy, bądź też w kombinacji tych układów.

Do zalet sprężyn talerzowych, odróżniających je od sprężyn innych rodzajów zaliczyć można:

 

Sprężyny talerzowe – Oznaczenia wymiarowe

sprężyny talerzowe oznaczenia wymiarowe
De Średnica zewnętrzna
Di Średnica wewnętrzna
t Grubość materiału
Lo Wysokość bez obciążenia
ho Wysokość stożka talerza bez obciążenia

Symbole i jednostki w zastosowaniach sprężyn talerzowych

F Przyłożone obciążenie lub siła N
s Ugięcie talerza pod wpływem przyłożonej siły mm
σ Naprężenie N/mm2
E Współczynnik sprężystości N/mm2
µ Liczba Poissona