Normy sprężyn talerzowych

Dla sprężyn talerzowych stosuje się poniższe 2 normy:

Nowe wydania obu tych norm pojawiły się w styczniu 1992 r.

Norma DIN 2092 obejmuje obliczenia standardowe w oparciu o pracę J. O. Almena i A. László , która sprawdziła się w praktyce. W ostatnich latach została ona zmodyfikowana poprzez ujęcie w treści sprężyn talerzowych o płaskich powierzchniach stykowych.

Norma DIN 2093 obejmuje 3 serie wymiarowe sprężyn talerzowych różniące się średnicą zewnętrzną, grubością i współczynnikiem h0/t. Określa ona także w wyczerpujący sposób wymagania jakościowe dla danego typu, wymiary, materiał, dopuszczalne naprężenie, dopuszczalne odkształcenie trwałe, luz elementu prowadzącego oraz badanie sprężyn talerzowych.

Norma DIN 2093 jest odpowiednikiem Polskiej Normy PN-73/M-80707